11 września w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie odbędzie się niezwykłe wydarzenie – piąty koncert charytatywny dla Centrum Zdrowia Dziecka pod wspólną nazwą „Gwiazdy Jazzu dla Dzieci”. Całkowity dochód z tych koncertów przeznaczany jest na zakup aparatury medycznej, poprawę warunków pobytu dzieci oraz ich opiekunów w szpitalu oraz niezbędne remonty.

Dzięki pomocy wspaniałych Artystów ze środowiska jazzowego, każdy koncert służy chorym dzieciom, ale jest też niepowtarzalnym wydarzeniem artystycznym. W najbliższym koncercie wystąpią takie znakomitości jazzu jak:

  • Wojtek Mazolewski z zespołem
  • Grażyna Auguścik wraz z Bester Quartet 
  • Adam Makowicz solo

Wydarzenie poprowadzi Grażyna Torbicka.

Środki pozyskane z tegorocznego koncertu będą przeznaczone na remont Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów oraz wymianę rozkładanych foteli dla rodziców przebywających z dziećmi w szpitalu.

Bilety – cegiełki są dostępne na tej stronie, na portalu www.ebilet.pl oraz w kasach teatru.