Thelonious Monk Institute of Jazz, założony w 1986 roku w Waszyngtonie, zmieni w 2019 roku nazwę na The Herbie Hancock Institute of Jazz. Rada Powiernicza ogłosiła, że decyzja była jednogłośna, ponieważ chwalono legendarnego pianistę i 14 krotnego nagrody Grammy za jego ogromny wpływ na muzykę, edukację i stosunki między ludzkie. Hancock jest w Instytucie od 15 lat, jest także ambasadorem dobrej woli UNESCO i założycielem Międzynarodowego Dnia Jazzu, który odbywa się co 30 kwietnia.

Herbie powiedział:

“Posiadanie Instytutu nazwanego na moją cześć jest ogromnie podniosłe i stanowi głębokie uznanie dla mojej rodziny i dla mnie. Z niecierpliwością czekam na kontynuowanie mojej roli dla ważnych światowych organizacji oraz inicjatyw jazzowych i humanitarnych”.

Misją Instytutu jest wspieranie najbardziej obiecujących młodych muzyków na światowym poziomie przez uznanych na całym świecie mistrzów jazzu i inne szkolne programy muzyczne dla młodych ludzi na całym świecie. Wszystkie programy Instytutu są przeznaczone dla studentów, szkół i społeczności na całym świecie. Instytut twierdzi, że jego misją jest zachowanie, utrwalanie i rozwijanie jazzu jako globalnej formy sztuki, a także wykorzystywanie jazzu jako środka do zjednoczenia ludzi w każdym wieku, pochodzenia i narodowości.