Po 27-letniej przerwie, w serii Polish Jazz ukazuje się nowy album „Polish Jazz –YES!” Quintetu Zbigniewa Namysłowskiego – giganta i symbolu polskiej sceny jazzowej. Album vol. 77 ma premierę w 77. rocznicę urodzin Mistrza.

Album „Polish Jazz – YES!” w imponujący sposób demonstruje jego niesłabnącą kreatywność i potencjał twórczy. Tytuł albumu to manifest i ostateczna deklaracja. Namysłowski określa „polish jazz” jako „to wszystko, co grają polscy muzycy”, bez wskazywania na rodzimy folklor, który był dla niego tylko jedną z inspiracji.

Dziewięć nowych utworów nawiązuje pośrednio do ludowych źródeł, które stają się punktem wyjścia do metrycznej i tonalnej, w pełni autorskiej obróbki. Namysłowski jest w tej dziedzinie prawdziwym mistrzem! Fenomen albumu polega na tym, że mimo złożonych i wyrafinowanych środków, mimo zapewne potężnej pracy nad przygotowaniem programu, utwory Namysłowskiego brzmią soczyście, toczą się wartko, z wyraźnym tanecznym pulsem, z nieodzowną dawką humoru.