Jedna z najbardziej obiecujących brytyjskich wokalistek młodego pokolenia – Ella Eyre, odpowiedziała na kilka naszych pytań w związku ze swoim przyjazdem do Polski! Miłej lektury.

Kiedy zdecydowałaś się zacząć śpiewać, pisać utwory?

Zaczęłam to trzy lata temu, jak rozpoczęłam studia w muzycznym teatrze mojego koledżu. Granie i odtwarzanie to było dla mnie za mało, śpiewałam czyjeś utwory, grałam różne charaktery. Wtedy pomyślałam, że ja też mam coś powiedzenia, dlatego zaczęłam pisać, co wpłynęło na mój rozwój.

Pracowałaś z duńskimi i szwedzkimi producentami, takimi jak np. Cutfather czy Eric Turner. Jak rozpoczęły się te współprace?

To było na początku mojej kariery. Nie wiedziałam jeszcze, jak właściwie mam brzmieć, wysyłałam swoje dema, aż trafiłam na producentów, którzy zainteresowali się moją muzyką i zaproponowali współpracę.

Większość ludzi kojarzy Cię jako wokalistkę występującą gościnnie u boku m.in. Naughty Boy’a oraz zespołów Bastille i Rudimental. Czy możesz opowiedzieć mi o szczegółach tej współpracy?

Tak. Praca z Bastille i Naughty Boy’em nawiązała się, ponieważ podpisaliśmy kontrakty w tych samych wytwórniach muzycznych [Virgin – przyp. Red.] oraz znaliśmy się już wcześniej. Myślę, że wszystkie moje współprace traktowałam jako kolejne doświadczenia. Świetnym przykładem jest np. praca z zespołem Bastille: robiliśmy coś, co lubiliśmy i nagraliśmy materiał, który brzmiał dobrze. Dobrze wspominam także świetny czas z grupą Rudimental, ponieważ spędziłam z chłopakami siedem miesięcy podczas ich trasy koncertowej, dzieliliśmy między sobą sukces. To było naprawdę, naprawdę, naprawdę urocze.

W tym roku otrzymałaś nominacje do nagród BBC Critics Choice oraz BBC Sound of 2014. W tym drugim konkursie zajęłaś ostatecznie drugie miejsce. Czy spodziewałaś się nominacji, jak zareagowałaś na wyniki?

Nigdy nie spodziewałam się pojawienia na liście BBC Sound. Poczułam wówczas, że zostałam doceniona jako solowa artystka, a nie jedynie gościnnie występująca. Ludzie z BBC Sound wytypowali mnie i powiedzieli, że doceniają moją muzykę, która ma jakiś przekaz, moc. Nie spodziewałam się także tego, że zdobędę w tym plebiscycie drugie miejsce.

Twój debiutancki album ukaże się w wakacje. Znasz konkretną datę wydania, ile utworów znajdzie się na krążku?

Nie mamy jeszcze dokładnej daty premiery. Będzie to prawdopodobnie we wrześniu, może trochę wcześniej. Nie wszystko jest jeszcze gotowe, pytanie jest też, jak dostosujemy wszystkie rzeczy. Nie jest to jeszcze potwierdzone, ale na krążku umieszczę dziesięć utworów.

Czy masz już tytuł albumu?

Mam, ale nie mogę powiedzieć, to nadal tajemnica.

A możesz nam powiedzieć, czy na płycie znajdziemy jakiś muzycznych gości?

Gdybym wiedziała, to bym powiedziała (śmiech). Na ten moment jest jednak trochę za wcześnie, by o tym mówić. Jest kilku ludzi, z którymi chciałabym i chętnie nawiązałabym współpracę.

Jakie masz plany na przyszłość, oprócz przygotowań do premiery oraz promocji albumu?

Teraz, oczywiście mam przed sobą brytyjską trasę koncertową, która startuje już w marcu…

Widzieliśmy, że wszystkie bilety zostały wyprzedane, gratuluję!

Tak, to jest naprawdę miłe, dziękuję. Wracając do tematu: mam nadzieję, że po krajowej trasie wyruszę w międzynarodową. Na pewno wrócę też do Polski!

Które kraje uwzględnisz w swojej trasie?

Jeszcze jest za wcześnie na odpowiedź, ale myślę, że pojadę do Austrii, Francji, Polski… Nie mam jeszcze przygotowanego harmonogamu, grafiku koncertowego.

Skąd czerpiesz inspiracje do swoich utworów?

Myślę, że wszystko, co piszę, opiera się na doświadczeniu. Chcę, by ludzie poczuli, że to, co śpiewam, jest prawdziwe.

Kto jest Twoich muzycznym idolem?

Nie lubię „idolizować” nikogo. Lubię czerpać inspiracje na wielu płaszczyznach: inspirują mnie produkcje Basement Jaxx, wystepy na żywo Beyoncé. Nie lubię „idolizować” kogoś w całości. Podziwiam ludzi na mniejszych płaszczyznach.

ENGLISH:

When did you decide to start singing, songwriting?

I started about 3 years ago, when I was studying musical theather on my college. The playing wasn’t enough for me, I was singing somebody else’s songs, playing somebody else’s character. I’ve just thought I have something to say. So I’ve started writing and then I’ve saw the develop.

You’ve worked with Danish and Swedish producers, like Cutfather and Eric Turner. How has this collaborations begun and how do you remember this time?

It was quite early in my writing career. I don’t think how to sound of the time, I had some demos and they were interested in my music and we started to work together.

Most of people know you as a featuring artists of i.a. Bastille, Rudimental and Naughty Boy. Could you tell me some details about this collaborations?

Yes, Bastille and Naughty Boy came about, because I am signed in the same music label [Virgin – edit. not.] and we’ve knew each other already. I think, the all of the collaborations I treat just like the experiments. With Bastille it is great example: we’ve just made something we liked and made sound, which was recorded pretty well. I also remember great-spent time with Rudimental, because I’ve spent seven months on the road with this boys and share the success with them. It was really, really, really lovely.

This year you received musical nominations for BBC Critics Choice and BBC Sound of 2014. You were runner-up of this second contest. Have you ever expected the nominations and how did you react, when you’ve figured out the results?

I didn’t expect to be at BBC Sound list at all. It was almost like the taste of the being solo artist, not only featuring vocal. The people who do BBC Sound list picked me up and said that they are aprreciate my songs, which has the flow. Becoming second was something I’ve never expected.

Your debut album will be released in the summer. Have you got the exact date of the premiere, how many songs would be put in this album?

We haven’t exact day yet. It meant to be at September, maybe a little bit earlier. It hasn’t finished yet, it’s the question, how we’ll align things up. It’s not confirmed yet, but probably there’ll be ten songs contained in the album.

Do you have the title of the album?

I do, but I won’t tell, because it is still the secret.

Could you tell me, whether would be any featurings in this album or not?

I would tell if I knew, but at the moment it’s a little bit to early to say. There’s some people I would like to work with and make the collaborations.

What plans have you got for the future, except of the premiere and the promotion of the album?

Obviously, my UK tour, which starts in March…

We saw, that all the tickets sold out, congratulations!

Yes, it’s really lovely, thank you. Then, hopefully, I will have the international tour with the album. I will definitely come back to Poland!

Which countries would be included to the tour?

It’s still to early to say, but I think it will be Austria, France, Poland… I haven’t prepare the concert schedule yet.

Where do you get the inspiration for songs from?

I think, that everything I write bases on the experience. I want to people feel, that all I singing about is true.

Who is your musical idol?

I don’t like idolise anybody. I like to influence in different ways. I’m inspired by Basement Jaxx productions, by Beyonce’s live performances. I don’t idolise somebody as the whole, I admire people for smallest pieces.