19 września Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył Doroczne Nagrody. Adresatami Dorocznych Nagród są osoby fizyczne – artyści, twórcy, animatorzy i menedżerowie – których działalność ma wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w Polsce oraz ochronę kultury i dziedzictwa kulturowego. Nagroda Ministra dla Instytucji w kategorii Mecenas Roku została ustanowiona dla podkreślenia znaczenia współpracy resortu z poszczególnymi partnerami biznesowymi. Po skoku pełna lista laureatów nagrody.

Laureaci nagród:

 • w dziedzinie literatury:
  • Andrzej Stasiuk
 • w dziedzinie muzyki:
  • Grażyna Auguścik
  • Katarzyna Nosowska
  • Olga Pasiecznik
  • Aga Zaryan
 • w dziedzinie sztuk wizualnych:
  • Katarzyna Kozyra
  • Robert Kuśmirowski
 • w dziedzinie teatru:
  • Andrzej Chyra
 • w dziedzinie filmu:
  • Marek Lechki
  • Marcin Wrona
 • w dziedzinie architektury:
  • Robert Konieczny
 • w dziedzinie animacji i upowszechniania kultury:
  • Piotr Mysłakowski
 • za całokształt twórczości:
  • Michał Bristiger
  • Stefan Gierowski
 • Doroczna Nagroda Honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011:
  • Sinfonia Varsovia
  • Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
 • Doroczna Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji w kategorii Mecenas Roku:
  • Bank Pekao S.A.
 • Wyróżnienia w postaci Dyplomów Ministra:
 • Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych
 • Fiat Auto Poland S.A.
 • Fundacja Sztuki Polskiej ING
inf. strona MKiDN/fot.google