Big Collective Band pod dyrekcją kompozytora, aranżera, dyrygenta i muzyka jazzowego Wiesława Pieregorólki, opublikował w sieci nagranie koncertu “Big Collecive Band – Jazz z gwiazdami”, zrealizowanego 30 czerwca br. w Teatrze Starym w Lublinie.  

Big Collective Band – reaktywowany po latach przez Wiesława Pieregorólkę to prawdziwie jazzowy big band w nowej, gwiazdorskiej, wielopokoleniowej odsłonie. Wielkie gwiazdy polskiej sceny jazzowej z Henrykiem Miśkiewiczem czy Robertem Majewskim, wspierane swym talentem i radością muzykowania przez wirtuozów młodszego pokolenia – Roberta Murakowskiego, Jacka Namysłowskiego, Marka Podkowę, Marcina Jahra, Macieja Szczycińskiego, a także wybitnych solistów, profesorów akademii muzycznych – Jerzego Główczewskiego, Grzegorza Nagórskiego, Macieja Sikałę, czy Pawła Tomaszewskiego stanowią główną atrakcję i walor tego niezwykłego przedsięwzięcia.

Na jego program składają się głównie kompozycje leadera big bandu Wiesława Pieregorólki oraz jego członków. Oprócz wymienionych powyżej czołowych postaci polskiej sceny jazzowej, w koncercie wzięli udział  wybitni wokaliści – Dorota Miśkiewicz i Wojciech Myrczek.

Ideą i koncepcją projektu było zapewnienie dostępu – mimo zamkniętych sal koncertowych i odwołanych imprez masowych – do muzyki wykonywanej na żywo. Dynamicznie zrealizowana warstwa wizyjna koncertu z udziałem nowoczesnych technologii, stanowi dodatkową atrakcję i przyciągnąć mają także odbiorców muzyki z młodszego pokolenia.

Zespół wykonał kompozycje:

  • Wojciecha Karolaka “Anniversary Blue”
  • Grzegorza Nagórskiego “Like Shirley”
  • Michała Tomaszczyka “Dilemmas”
  • Wiesław Pieregorólki: “Shaky Start”, “Tiny Toy”, “Wanton Sprat” oraz “Butterfly of Love” z tekstem Jerzego Siemasza

Koncert został zrealizowany w jednej z najbardziej klimatycznych sal teatralnych, co stanowi dodatkowy walor estetyczny i artystyczny tego projektu.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.