Kiasmos to projekt Ólafura Arnaldsa i znanego z Bloodgroup Janusa Rasmussena. Ich pierwsza EP-ka “Throw” pojawiła się w 2009 roku, po trzech latach wspólnego grania. Potem ogromną popularność przyniósł im debiutancki krążek pt. “Kiasmos” z roku 2014, na którym znalazły się m.in. znane i popularne „Looped”, „Burnt” czy „Held”. Z kolei w 2015 roku pojawiła się nowa EP-ka “Swept”, która doczekała się interpretacji duetu Tale Of Us. Kilka dni temu światło dzienne ujrzała ich nowa EPka, a już 26 października duet zawita do warszawskiej Progresji. Mieliśmy okazję zadać Ólafurowi kilka pytań. Zachęcamy do lektury wywiadu.

Twoja muzyka przesiąknięta jest improwizacją. Czym dla Ciebie jest muzyka improwizowana i czy wyobrażasz sobie, że mógłbyś grać inaczej?

Całkiem ważna. Chociażby dlatego, że radość jaką możesz znaleźć w graniu czegoś co masz opanowane do perfekcji jest limitowana. Musi być miejsce na improwizację i zabawę, zwłaszcza w występach na żywo.

Opowiedz o tym, jak pracujesz. W jaki sposób rodzą się pomysły na Twoja muzykę i co się z nimi dzieje zanim trafią na album?

Różnie to bywa, ale zazwyczaj obraca się to wokół jednego pomysłu. Może to być dźwięk, który lubimy, progresja akordu, melodia lub zwyczajne “spróbujmy napisać piosenkę, która zaczyna się w ten sposób, następnie rozwija się tak”. Najważniejsze to mieć ten pierwszy pomysł, tę wizję. I zupełnie normalne jest to, że Twoja początkowa idea może odwrócić się do góry nogami w trakcie procesu twórczego.

W Twojej muzyce dużą rolę odgrywa cisza. Opowiedz o jej znaczeniu. 

Jest pewne ćwiczenie mózgu, które to opisuje. Załóżmy, że zagram nutę C. Następna, którą wybiorę nie może być taka sama, ale musi to być nuta, której ton jest najbardziej do tej zagranej przeze mnie przed chwilą. Odpowiedź to C. Drugie C nie może być takie samo jak pierwsze, ponieważ cisza pomiędzy nimi zmieniła kompletnie odbiór dźwięku.

Odwiedziłeś nasz kraj już wielokrotnie. Czy granie tutaj różni się od występów w innych krajach?

Uwielbiamy grać w Polsce, i było cudnie móc patrzeć jak wkracza ona w okres dobrobytu w ciągu ostatnich kilku lat. Równie piękna jest świadomość, że ludzie pozostali tak samo cudowni.

Co inspiruje Cię do pisania nowej muzyki? 

Brak nowej muzyki.

Czego możemy się spodziewać po Kiasmos na następnych albumach?

Nasza nowa EP-ka wydaje się być “lżejsza” niż to co wydaliśmy poprzednio. Nie jestem pewien czy idziemy w tym kierunku czy nie. Czas pokaże.

ENGLISH

How important is improvising in your work as musicians?

Quite important. If only for the fact that the enjoyment that can be found of playing completely by something pre-destined is quite limited. There must be room for improvisation and playfulness, especially in a live setting.

Can you describe your creative process? How do you work on, communicate and develop ideas for music?

It can vary a lot but it usually revolves around one idea. It can be a sound that we liked, a chord progression, a melody or simply just “let’s try to make a song that starts like this and then develops like that”. It’s important to have this first idea, this vision. And totally ok if it gets turned completely around sometime later in the process.

How would you describe role of silence in your music?

There is a nice brain exercise which describe this. Let’s say i play the note C. Now the next note I choose should be not the same but the least amount of difference possible to the C i just played. The answer: C. The 2nd C cannot be the same as the 1st one because the silence in between them completely changed the building grounds.

You have visited our country many times. Do you like playing here? Is Polish audience different than audience in other countries?

We love playing in Poland and it has been great to be able to watch Poland move into a period of prosperity over the last years. And equally great to see that the people stay just as wonderful nevertheless.

What inspires you to write new music?

Lack of new music.

What can we expect from Kiasmos on next albums?

Our next EP feels a bit lighter than what we have done before. Not sure if we are heading in that direction or not… Remains to be seen.