Tytan jazzowej awangardy, Kamasi Washington, zaprezentował nowy utwór „Truth”, fragment zapowiadanej na lato nowej EP-ki zatytułowanej „Harmony of Difference”.

Będzie to pierwsze wydawnictwo Washingtona od czasu wydania płyty „The Epic” z 2015 roku, a ukaże się nakładem Young Turks. Utworowi „Truth”, towarzyszy krótki film w reżyserii A.G. Rojasa. Autorem okładki do płyty jest siostra Kamasiego, Amani Washington.

Przynoszący sześcioczęściową suitę „Harmony of Difference”, bada filozoficzne możliwości muzycznej techniki, znanej jako kontrapunkt, którą Washington definiuje jako „sztukę równoważenia podobieństw i różnic, by stworzyć harmonie pomiędzy odrębnymi melodiami”.

Suita Washingtona przynosi elementy wizualne, z muzyką, przedstawione w formie żarliwego jazzu. Każda z pięciu wcześniejszych części suity, stanowi odrębną kompozycję. Szósta, „Truth”, łączy wszystkie w jedną całość.

Echem tej fuzji jest także pięć obrazów Amani Washington, skupiających się na surowych kształtach i kolorach, a każdy został zainspirowany konkretnym fragmentem suity. Amanti złożyła je wszystkie w jedną całość, z czego powstał szósty obraz, będący abstrakcyjnym wyobrażeniem ludzkiej twarzy.