Już pod koniec listopada w Polsce zagra brytyjski zespół Submotion Orchestra, który zaprezentuje materiał ze swojej najnowszej płyty, zatytułowanej „Alium”. Na tydzień/dwa tygodnie przed ich pierwszym koncertem w kraju mieliśmy szansę zapytać ich m.in. o początki istnienia formacji, pracę nad nowym albumem oraz o ich oczekiwania dotyczące występu w Polsce.

Projekt „Submotion Orchestra” powstał w 2009 roku. Jak zaczęła się ta muzyczna przygoda?

Zespół został założony przez naszego perkusistę, Tommy’ego Evansa, oraz Doma „Ruckspina” Howarda, którzy pracowali ze sobą już od kilku lat oraz miksowali klasyczne utwory. Wtedy zdecydowali się stworzyć projekt „Submotion Orchestra”, więc mieliśmy szansę wspólnego grania oraz koncertowania. Od samego początku mieliśmy klawisze, trąbkę, bas, perkusję i inne instrumenty, więc mogliśmy rozpocząć ten projekt.

W 2011 roku ukazał się Wasz debiutancki album, zatytułowany „Finest Hour”, a rok później – płyta pt. „Fragments”. Czy możecie opowiedzieć trochę o tych płytach?

Większość piosenek z albumu „Finest Hour” napisał Tommy Evans oraz Taz Modi, jest to całkiem twardy i minimalistyczny krążek. „Fragments” jest natomiast bardziej elektroniczno-jazzową płytą, zawiera także ciekawe brzmienia dubstepowe.

Ostatnio wydaliśmy swój trzeci album, zatytułowany „Alium”. Jak wyglądała praca nad tą płytą?

Piosenki na ten album powstawało ponad dwa lata. Jest to jeszcze bardziej elektroniczny album niż poprzednie, a z drugiej strony jest bardzo podobny do krążka „Fragments”. Płytę promuje singiel „Trust/Lust”, który opowiada o miłości oczywiście (śmiech). Utwór mówi o długoletniej relacji między partnerami.

Opowiedzcie nam teraz trochę o Waszej trasie koncertowej promującej „Alium”. W Polsce wystąpicie dwukrotnie, czego możemy spodziewać się od tych koncertów?

Mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, chcemy pokazać Wam naszą muzykę na żywo i razem z Wami podzielić się naszą energią. Teraz ciężko trenujemy do występów. Zamierzamy zagrać numery głównie z płyty „Alium”, nie możemy już się doczekać!

A jakie są Wasze oczekiwania wobec tych koncertów?

Chcemy spędzić fajnie czas, tak jak Wy. Mamy nadzieję, że pozytywnie odbierzecie naszą muzykę (śmiech).

Na pewno nam się spodoba! A jak wyglądają Wasze plany na najbliższe miesiące, oprócz koncertowania?

Chcemy zacząć pracę nad nową płytą, chcemy nagrać kolejne utwory i niedługo wydać album.

Dziękujemy Wam za rozmowę, nie możemy doczekać się Waszych koncertów!

Dziękujemy! (śmiech)

ENGLISH

London-based band Submotion Orchestra will perform in Poland in the end of November. They’ll perform songs from their newest album called „Alium”. The week/Two weeks before their first gig in our country we ha dan opportunity to ask them e.g. about their begginings, working on latest album and expectations from performance in Poland.

The project called „Submotion Orchestra” was founded in 2009, how has this musical journey started?

The band was founded by our drummer Tommy Evans and Dom „Ruckspin” Howard. They worked with each other and mixed classical songs since 00s. Then they decided to found the Submotion Orchestra, so we started to play together and do some gigs. We had the keyboards, trumpet, bass, drums and other instruments from the very beginning, so we could start our project.

In 2011 you released your debut album called „Finest Hour” and year later – „Fragments”. Could you tell me a bit about this LPs?

Most of the songs from „Finest Hour” was written by Tommy Evans and Taz Modi. It’s quite heavy and minimal album. „Fragments” was more electronic jazz CD, it also had great dubstep sound at some parts.

Recently you’ve released your third album – „Alium”. How has the work on this LP lasted?

The songs for this album’s been written over 2 years. This is even more electronic album than previous ones, but in the other hand it’s quite similar to the „Fragments”. This album is promoted by „Trust/Lust” single, which tells about love of course (laugh). It’s about being in the long-term relationship.

Tell us more about your upcoming tour. You’ll perform in Poland twice, what can we expect from you then?

We hope you’ll have a lot of fun, we want to show you our music live and share a lot of energy with you. Now we’re rehearsing really hard. We’re gonna play mainly songs from the „Alium”, we can’t wait for this gigs.

And what’s your expectations?

We want to have a good time as well and hope you’ll enjoy our music (laugh).

We will for sure! What plans do you have for the following months, except of touring?

We’re about to start working on next album, we want to record next songs and release the LP soon.

Thank you so much for the interview, we can’t wait for concerts in Poland. Have a good day!

Thank you! (laugh)