Są artyści, z którymi warto przeprowadzać kilka wywiadów w krótkim odstępie czasu. Bez wątpienia Ella Eyre do nich należy! Mieliśmy okazję spotkać się ponownie z artystką przed jej koncertem w ramach imprezy Somersby, więcej o niej tutaj. Zachęcamy do lektury rozmowy.

Plotki mówią, że Twój pierwszy album, podobno zatytułowany „Feline”, ukaże się już pod koniec lutego 2015 roku. Czy to prawda?

Nie (śmiech). Album wydam niedługo, ale żaden tytuł ani data nie zostały jeszcze potwierdzone.

Czego możemy się spodziewać od tej płyty?

Materiał na ten album przygotowywałam przez ostatnie trzy lata, dorosłam w tym czasie. Chciałam napisać taką płytę, z którą ludzie będą mogli się utożsamić. Wszystko będzie oparte na historii mojego życia.

Ile piosenek usłyszymy na krążku?

Chyba 12, ale nie jestem pewna. Może będzie więcej, może mniej. Nie będzie natomiast żadnych gości.

Wydałaś właśnie swoją kolejną EP-kę pt. „Comeback”. Oprócz tytułowego singla, pojawił się na nim inny utwór. Opowiedz nam o tym.

Na EP-ce znajdzie się piosenka, którą napisałam 2-3 tygodnie temu. Jestem podekscytowana tym faktem.

Jaka historia kryje się za utworem „Comeback”?

Napisałam ten kawałek jak miałam z 17 lat. Opowiada o sytuacji, kiedy ktoś cię wykorzystuje i czasie, kiedy zdajesz sobie z tego sprawę. Nie możesz pozwolić tej osobie znowu sprawiać ci przykrości, musisz jej powiedzieć „spi*rdalaj!” (śmiech).

Występ w ramach „Party Like a Lord” nie będzie Twoim pierwszym koncertem w Polsce. Wystąpiłaś m.in. podczas tegorocznego Orange Warsaw Festival. Jak wspominasz to wydarzenie?

To był dla mnie niesamowicie ciekawy czas. Line-up był znakomity, bawiłam się świetnie! Zawsze nie mogę doczekać się kolejnych koncertów w Polsce.

Pojawiłaś się także w finale czwartej edycji programu „X Factor”, gdzie zaśpiewałaś u boku Ani Tacikowskiej. Co myślisz o tego typu talent-shows?

Ciekawy pomysł. Ludzie mają szansę zaprezentować się przed szeroką publicznością. Ania była jedną z takich osób, myślę, że ma talent i udowodniła to. I mogła dzięki temu spełnić swoje marzenie, co jest świetne.

A jakie wspomnienia wiążesz z tym gościnnym występem?

Pamiętam, że miałyśmy jedynie 10-minutową próbę! Byłam pod wrażeniem, że Ania to „udźwignęła”. A ja miałam świetną okazję do zaprezentowania się polskim fanom.

Na swoim facebookowym fan page’u napisałaś, że koncert w ramach imprezy Somersby będzie najlepszym koncertem w historii. Jaki był tego powód?

Scena jest zachwycająca, nie mogę doczekać się tego występu. Jestem podekscytowana, bo po raz pierwszy wystąpię na wysokiej, piętrowej scenie. Mam nadzieję, że będę się świetnie bawiła razem z publicznością, że będę „bawić się jak Lord!” [nawiązanie do nazwy imprezy – przyp. red.].

A jakie masz plany na kolejne miesiące?

Rozpoczynam trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, potem jadę do Ameryki wesprzeć zespół Bastille, a potem wystąpię razem z Basement Jaxx podczas ich londyńskiej trasy. Będzie super!

Dziękujemy za rozmowę, baw się dziś dobrze!

Dzięki!

___

Rumor has it, that your debut album called „Feline” will be released in the end of February. Is this the truth?

No, actually (laugh). I will release album soon, but no title or date has been confirmed yet.

What can we expect from this album?

I’ve been preparing this album for three years, I’ve been grown up over this years. I wanted to write the album which people could relate to. Anything will be about the story of my life.

How many songs will appear on this CD?

I think 12, but I’m not sure yet. There could be more or less. There will be no featurings.

In the following days you’ll release your next EP, called „Comeback”. Except of title single, there will be another song. Tell us more about this.

It’s still in the proccess. I’m gonna release the song which I’ve already written around two-three weeks ago. I’m very excited about that.

What’s the story of „Comeback”?

I wrote this song when I was around 17. It’s about the situation when somebody takes advantage of you and the time when you figure it out. You cannot let this person make you upset anymore and say to him „f*ck you!” (laugh).

Today’s gig „Party Like a Lord” won’t be your first concert in Poland. You’ve performed i.a. during Orange Warsaw Festival. How do you reminisce this show?

It was amazing time for me. The line-up was incredible, I’ve enjoyed it, I had so great time! I always can’t wait for next gigs in Poland.

You were also the music guest in the Final of „X Factor 4”, where you sang with Ania Tacikowska. What do you think about this kind of shows?

It’s great idea. People have an opportunity to show themselves to the huge audience. Ania was one of this people, I think she has talent and she’s proved it. And she could make her dreams come true, what is great.

Do you remember this performance? What memories do you have about this episode?

I remember that we had only 10 minutes of rehearsal! I was really impressed, that Ania’s handled it. I had also great opportunity to show myself for the Polish audience.

You’ve posted on your Facebook fan page, that today’s show will be the best gig ever. What can we expect from this event?

The stage is quite impressive, I really looking forward to this show. I’m so excited about today’s show, because there will be something brand-new for me. I will perform on the high level stage. I hope to have a great party with people, „Party Like a Lord”!

And what plans for the following months do you have?

I will be on tour in the UK, then I’m gonna go to America to support Bastille in their tour. Then I will support Basement Jaxx during their London gig. It will be amazing.

Thanks for the interview, have a good time today!

Thanks!