“Mutations” to pierwszy album dla wytwórni ECM., w którym Vijay Iyer występuje jako lider zespołu a jednocześnie jest to nagranie, które znacznie rozszerza percepcję pracy tego pianisty i kompozytora. Centralną pozycję zajmuje tu utwór Mutations I-X napisany na kwartet smyczkowy, fortepian i elektronikę. Główny utwór jest zbudowany z małych komórek i fragmentów, przechodzimy tu przez różne klimaty, są tu momenty energetyczne, kojące, liryczne, pełne światła i dziwnego piękna.

mutations-b-iext24796237

Poprzez wymianę tematów i przeplatanie się faktur akustycznych i elektronicznych a także wskutek pojawiania się fragmentów o zdecydowanie improwizacyjnym charakterze obok partii ściśle zapisanych, Vijay Iyer stworzył wielopostaciową suitę, której zasadniczym tematem jest ciągła zmiana. Iyer nadaje pozytywne znaczenie pojęciu „mutacji” w muzyce, i pojawia się w różnych wcieleniach zarówno jako wykonawca zapisanych fragmentów, improwizator a czasami jako „ktoś w rodzaju artysty laptopowego, mieszającego hałas z innymi brzmieniami”.