Biuro  Festiwalowe IMPART 2016 we Wrocławiu oraz Międzynarodowa Fundacja “Jazz nad Odrą zapraszają  do udziału w najbardziej prestiżowym i najstarszym w Polsce konkursie jazzowym na Indywidualność Jazzową, organizowanym w ramach jubileuszowej edycji Festiwalu.                              

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział instrumentaliści i wokaliści, którzy do 8 kwietnia 2014 r. nie przekroczyli 35 lat. Warunkiem udziału w Konkursie jest przedstawienie do oceny przez Komisję Kwalifikacyjną Festiwalu 20–30 minutowego materiału muzycznego na CD (w tym własna interpretacja znanego standardu jazzowego). Do nagrania należy dołączyć wypełnioną  i podpisaną Kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie www.jazznadodrą.pl)

Zgłoszenie musi wpłynąć do siedziby organizatorów do 07.03.2014 r. 

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna wybierze 6 – 8 zespołów i solistów, którzy wystąpią w finale. Występ konkursowy nie powinien trwać dłużej niż 20 minut. Informacja o wynikach posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej opublikowana zostanie do 20.03.2014 r. na stronie www.jazznadodrą.pl, finał konkursu – publiczny występ oceniany przez Jury – odbędzie się w dniach 8 i 9 kwietnia 2014 r. w ramach 50. Jazz nad Odrą Festival we Wrocławiu.

Nagrodą główną Festiwalu, ufundowaną przez Prezydenta Wrocławia, jest Grand Prix  – Indywidualność Jazzowa Roku 2014,  przyznawana przez Jury Festiwalu. Ponadto Jury przyzna nagrody pieniężne oraz rzeczowe w kategoriach: zespołowej, indywidualnej, kompozycji. Ogłoszenie werdyktu Jury, rozdanie nagród oraz występ Laureata Grand Prix nastąpi 12.04.2014 r. podczas głównego koncertu festiwalowego.

Uczestnikom finałowego konkursu zapewniamy: nagłośnienie i obsługę techniczną, grand touch i typowy backline, zakwaterowanie i wyżywienie w czasie pobytu na Festiwalu, bezpłatny wstęp na koncerty festiwalowe, nagranie audio własnego występu konkursowego w finale. Uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez gwiazdy Festiwalu. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i transportu.

Przesłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w szczegółowym Regulaminie, który znajduje się u Organizatorów i stronie internetowej www.jazznadodra.pl.

Dodatkowe informacje –  tel. 71/ 344 16 03

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
50. Jazz nad Odrą Festival
Biuro Festiwalowe Impart 2016
ul. Komuny Paryskiej 39-41
50-451 WROCŁAW