Za niespełna tydzień w Zielonej Górze odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jazz w polskiej kulturze muzycznej” organizowanej przez Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego i Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe. Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2013 r. w Zielonej Górze.

Pisze dr Rafał Ciesielski – kierownik naukowy Konferencji:

Idea Konferencji zrodziła się z przekonania, iż szeroka, wielowątkowa i znacząca artystycznie obecność jazzu w polskiej kulturze muzycznej nie jest w adekwatnych proporcjach dopełniana odnośnymi refleksjami, komentarzami i postawami badawczymi. Zasadne wydało się zatem stworzenie forum dla przedstawienia prowadzonych w tym zakresie badań i analiz, rozpoznania i zintegrowania środowiska badaczy jazzu w Polsce, a zarazem zainspirowania i poszerzenia kręgu naukowców podejmujących tę tematykę.

Wydaje się, iż często formułowane przekonania o niewielkiej ilości publikacji o jazzie, nikłej obecności jazzu w mediach i w powszechnej edukacji muzycznej, a stąd marginalnym miejscu jazzu w przestrzeni publicznej i w świadomości powszechnej wynikają w znacznej mierze z braku refleksji naukowej i upowszechniania ustaleń badawczych. Rolą Konferencji jest zatem także inspirowanie oraz danie podstaw dla tych rodzajów działalności projazzowej.

Konferencja JazzZielona Góra

Oto program:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Jazz w polskiej kulturze muzycznej

Czwartek, 21 listopada 2013 r
Uniwersytet Zielonogórski, Campus B (Palmiarnia), ul. Wojska Polskiego 67

14.15-14.30 – Powitanie uczestników i otwarcie Konferencji
dr Rafał Ciesielski – kierownik naukowy Konferencji
dr hab. Jerzy Szymaniuk, prof. UZ – dyrektor Instytutu Muzyki UZ, Prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia Jazzowego

Sesja I
Prowadzenie obrad: dr hab. Barbara Literska

14.30-15.30
dr Igor Pietraszewski, Uniwersytet Wrocławski
Socjologiczne spojrzenie na jazz w Polsce

dr hab. Wojciech Michera, Uniwersytet Warszawski
O możliwościach antropologicznego badania jazzu

mgr Stanisław Danielewicz, Uniwersytet Gdański
Gdzie bije serce polskiego jazzu?

15.30-15.50 – dyskusja
15.50-16.10 – przerwa kawowa

Sesja II
Prowadzenie obrad: prof. Juliusz Karcz

16.10-17.10
mgr Andrzej Winiszewski, Radio Zachód, Uniwersytet Zielonogórski
Jazz – zarys historii polskojęzycznej literatury przedmiotu

mgr Jerzy Pustelnik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie
Fotografując jazz…

mgr Elżbieta Lewicka, Radio Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski
Edukacja jazzowa w Polsce – formy i rezultaty. Jazz w mediach – muzyka niszowa czy elitarna?

17.10-17.30 – dyskusja
17.30 – kolacja
19.00 – koncert (w ramach festiwalu Green Town of Jazz)
Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego, Campus A, ul. Podgórna 50

Piątek, 22 listopada 2013 r.
Uniwersytet Zielonogórski, Campus B (Palmiarnia), ul. Wojska Polskiego 67

Sesja III
Prowadzenie obrad: dr hab. Jerzy Szymaniuk, prof. UZ

9.00-10.00
dr Katarzyna Stroińska-Sierant, Akademia Muzyczna im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu
Między folklorem a jazzem – improwizacja jako wspólny mianownik obu gatunków

mgr Zofia Komuszyna, Uniwersytet Wrocławski
Geografia jazzu inspirowanego polską muzyką ludową

mgr Piotr Wróblewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inspiracje rodzimym folklorem w polskiej muzyce jazzowej

10.00-10.20 – dyskusja
10.20-10.40 – przerwa kawowa

Sesja IV
Prowadzenie obrad: dr Tomasz Kienik

10.40-11.40
mgr Piotr Dąbrowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Big-bandy w Polsce – stan aktualny

dr hab. Jerzy Szymaniuk, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
Lubuski suplement. Big bandy w Zielonej Górze

dr Rafał Ciesielski, Uniwersytet Zielonogórski
Polska krytyka jazzowa – w stronę periodyzacji

11.40-12.00 – dyskusja
12.00-12.20 – przerwa kawowa

Sesja V
Prowadzenie obrad: dr Katarzyna Kwiecień-Długosz

12.20-13.20
dr Joanna Schiller-Rydzewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Charakterystyka fenomenu brzmieniowego cyklu pieśni Meyne teg Marka Czerniewicza

mgr Bartosz Pernal, Uniwersytet Zielonogórski
Wpływ stylistyki hard bop na polską muzykę jazzową

dr Tomasz Kienik, Uniwersytet Zielonogórski
Swinging Music Kazimierza Serockiego – między żartem a dojrzałą sonorystyką

13.20-13.40 – dyskusja

13.40–14.00 – Podsumowanie obrad i zakończenie Konferencji
dr hab. Jerzy Szymaniuk, prof. UZ – dyrektor Instytutu Muzyki UZ
dr Rafał Ciesielski – kierownik naukowy Konferencji

14.00 – obiad

Komitet naukowy Konferencji
prof. Juliusz Karcz
dr hab. Jerzy Szymaniuk, prof. UZ
dr hab. Barbara Literska
dr Katarzyna Kwiecień-Długosz
dr Rafał Ciesielski – przewodniczący
dr Tomasz Kienik
mgr Artur Majewski

W ramach Konferencji prezentowana jest wystawa fotografii jazzowej Jerzego Pustelnika (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie).