Sprawdźcie maile!

Prawidłowa odpowiedź: Mała Czarna w Warszawie.