futurethno

Jazz pełen etnicznych motywów, ze sporą domieszką muzyki elektronicznej. Mamy tu do czynienia ze szczególnie ciekawą wizją folkloru, odważną interpretacją. Istotą projektu jest przekazanie ducha pieśni ludowej, jej prostotę i melodyczność, jednak w sposób nieoczywisty bo za pomocą języka nowoczesnego, energetycznego jazzu. Kompozycje opierają się na melodiach ukraińskiego i polskiego folkloru.

Grupę tworzą młodzi, ale doświadczeni muzycy z Polski i Ukrainy. Odmienne ścieżki edukacji oraz dotychczasowych doświadczeń instrumentalistów (muzyka klasyczna, jazz, elektronika), szerokie muzyczne zainteresowania tworzą niepowtarzalną mieszankę projektu «FuturEthno». Muzyków łączy talent oraz poszukiwanie tego co może być wspólne w muzyce na styku różnorodnych epok, kultur i mentalności.

Kolorystyka brzmienia „FuturEthno” jest bardzo zróżnicowana. Szeroką paletę barw tworzy niekonwencjonalne zestawienie instrumentów: skrzypce elektryczne, kontrabas, fortepian, perkusja oraz DJ obsługujący również elektronikę, będący integralną częścią zespołu. Istotną role odgrywa również starannie dobrany repertuar, w którym nie brak miejsca na rozbudowane improwizacje, stanowiący jednak całość będącą podróżą przez różne stylistyki i połączoną wspólnym etniczno- jazzowym mianownikiem.

Zespół od samego początku wszędzie był bardzo gorąco przyjmowany, często owacjami na stojąco podczas festiwali we Lwowie, Sewastopolu, Charkowie, podczas festiwalu filmu niemego w Odessie, na koncertach w klubach jazzowych w Polsce.

Mimo nowatorskich rozwiązań i improwizacji na najwyższym poziomie, koncerty „FuturEthno” są bardzo przystępne dla szerokiej publiczności, ze sceny bije niesamowita energia od młodych, pełnych pasji muzyków. Zespół był entuzjastycznie przyjmowany przez najróżniejszą, często nie wprawioną w odbiór jazzu publiczność również ze względu na to że bazę repertuaru stanowią melodie ludowe, zapewne kiedyś już słyszane…