Mateusz Bajzel Budny – członek zespołu MARIKI bardzo potrzebuje krwi. Najlepiej ARh+.

Oddając krew podaj dane: dla MATEUSZA BUDNEGO. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Gibińskiego, ul. Medyków 14, 40-752 KATOWICE. Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii.

Mateusz miał wypadek w drodze na koncert. Dzięki za wszelką pomoc!! PILNE.

KAŻDA GRUPA KRWI JEST ODPOWIEDNIA, ODDAJĄC INNĄ GRUPĘ KRWI, RÓWNIEZ MOŻESZ POMÓC MATEUSZOWI – PO PROSTU BANK KRWI ZAMIENI TWOJĄ GRUPĘ KRWI NA TĘ, KTÓREJ POTRZEBUJE MATEUSZ!!!