Herbie Hancock, wspaniały muzyk i artysta, zdobywca 14. nagród Grammy, mianowany został ambasadorem Dobrej Woli UNESCO. Tytuł został nadany 22 lipca br. w Paryżu. Herbie przyłączył się do wniosku Iriny Bokovej mówiącym o “wspieraniu porozumienia między kulturami, ze szczególnym naciskiem na wspieranie nowych pomysłów i twórczej aktywności wśród młodzieży, by znaleźć rozwiązanie globalnych problemów i zapewnić równy dostęp do różnorodności wyrazu artystycznego”. Jak Hancock będzie to robił? W sposób najlepiej mu znany – dzięki jazzowi. Muzykowi gratulujemy!

fot. Unesco