Słuchacze i studenci szkół muzycznych z całej Polski i krajów europejskich kolejny raz będą mieli niepowtarzalną okazję podnosić poziom swoich muzycznych umiejętności pod kierunkiem znakomitych muzyków jazzowych podczas XLI Międzynarodowych Chodzieskich Warsztatów Jazzowych „Cho-Jazz 2011″ oraz III Polsko-Ukraińskich Warsztatów Muzycznych, które odbywać się będą od 20 do 31 lipca tego roku. Wieloletnie doświadczenie organizatora Warsztatów – Chodzieskiego Domu Kultury, zaowocować może kolejną muzyczną imprezą na bardzo wysokim poziomie.

W tym roku kolejny raz dyrekcję artystyczną nad Warsztatami w Chodzieży objął prof. Jan Jarczyk, Dziekan Wydziału Jazzu McGill University w Montrealu.  Zaproszenie do grona wykładowców przyjęli wybitni muzycy jazzowi z Polski i Europy.
Dwa tygodnie chodzieskich Warsztatów to przede wszystkim edukacja grupowa i indywidualna, zajęcia w klasach mistrzowskich, szkoła improwizacji jazzowej oraz wykłady z historii i teorii jazzu i wspólne granie w combo, podczas codziennych jam sessions, czy big-bandzie. Organizacja muzycznych warsztatów o międzynarodowej Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe to impreza na bardzo wysokim poziomie i może być kolejną muzyczną wizytówką nie tylko naszego miasta i regionu , ale i jazzowym oknem na świat. By przez nie spojrzeć wystarczy odwiedzić Chodzież w lipcu tego roku.

inf./fot. Chodzieski Dom Kultury