Tomasz Stańko zamyka 6-płytową antologię „Jazz: The Smithsonian Collection”, która ukaże się 29 marca nakładem Smithsonian Folkways. Chronologiczny zestaw 111 utworów obejmuje całe stulecie od zarania po czasy współczesne. Box zawiera również 200-stronicowe kompendium, z oddzielnym esejem na temat każdego utworu.

Jazz Forum