UFO Kultura Ufa Miłości to inicjatywa o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest umożliwienie osobom z różnorodnymi ograniczeniami, barierami, wykluczonym społecznie dostęp do muzyki, zarówno w roli odbiorcy jak i twórcy. Projekt obejmuje 10 warsztatów (2 dni w każdym z miejsc realizacji) muzycznych zwieńczonych koncertem ich uczestniczek/uczestników wraz z koncertem muzyki jazzowej oraz improwizowanej (5 koncertów). Projekt jest skierowany do społeczności zakładu karnego, zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich, miejskiego ośrodka pomocy społecznej, hospicjum stacjonarnego oraz hospicjum domowego. Docieramy poniekąd do innych rzeczywistości, aby pozwolić poczuć się osobom wykluczonym bądź zmarginalizowanym w dostępie do kultury jej pełnoprawnymi obywatelami, którzy dzięki niej mogą wyrazić swoje emocje, potrzeby, poczuć się dostrzeżeni oraz wysłuchani.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a realizuje go Fundacja Muzyczni Czarodzieje, a wraz z nią Scena JazzState.


JazzState służy jednoczeniu ludzi. Jest inicjatywą dzięki której muzyczna rozmowa odbywa się w szacunku, a każdy czuje się do niej zaproszony. Jej intencją jest dokonywanie zmian w dostępie do muzyki – wyruszać z jazzem i muzyką improwizowaną tam skąd ludzie sami nie mogą bądź nie potrafią po nią sięgnąć. Fundacja Muzyczni Czarodzieje wraz z JazzState odwiedzi w najbliższym czasie Zakład Poprawczy oraz Schronisko dla Nieletnich w Mrozach.

Program: