W dniu 16 maja 2020 roku, w ramach ustanowienia przez Sejm roku Leopolda Tyrmanda, został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 3,30 zł emisji „100. rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda”.

Na znaczku, w jego centralnej części, przedstawiona została postać Leopolda Tyrmanda. Bezpośrednio nad zdjęciem znajduje się napis „100. rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda”, w lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości 3,30 zł, natomiast w jego dolnej części – napis: POLSKA.


Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 144 000 sztuk. Arkusz sprzedażny zawiera 12 sztuk znaczków.

Z tej okazji została wydana koperta FDC. Autor projektu: Bożydar Grozdew.