W sieci pojawił się utwór „W małym kinie” Władysława Szpilmana w wykonaniu Pawła Tomaszewskiego oraz Wojciecha Myrczka. Za aranżacje odpowiedzialny jest Tomaszewski, za śpiew Myrczek. W nagraniu bierze udział również katowicka Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej oraz katowicki Big Band Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej.


Wojciech Myrczek to prawdziwie jazzowy głos młodego pokolenia. Inspiracje czerpie ze swingowej tradycji, z wyczuciem wzbogacając ją o elementy nowoczesnych stylów i technik. W swoim śpiewie swobodnie posługuje się zarówno słowem jak i scatem.

Paweł Tomaszewski w roku 2006 ukończył specjalność Fortepian jazzowy na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu – kierunek Jazz i Muzyka Estradowa, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2013 roku uzyskał w AM w Katowicach stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, specjalność fortepian. W roku akademickim 2007/2008 podjął pracę w Instytucie Jazzu, która trwa do dziś.