Od 18 do 25 lutego odbywać się będzie dwudziesta, jubileuszowa Zadymka w Bielsku-Białej. W ramach jubileuszowej 20. edycji festiwalu odbędzie się, jak co roku, konkurs. Zgłoszenia do 20 stycznia.

REGULAMIN KONKURSU FESTIWALOWEGO (2018)

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Sztuka Teatr w Bielsku-Białej przy współpracy z Polskim Radiem Katowice SA i redakcją miesięcznika Jazz Forum.
 2. Celem Konkursu jest promocja nowych projektów muzyki jazzowej.
 3. Konkurs ma formułę otwartą bez limitu wieku wykonawców.
 4. Przebieg Konkursu jest dwustopniowy i składa się z: eliminacji do Konkursu oraz finału Konkursu prowadzącego do wyłonienia zdobywcy Nagrody Głównej.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu następuje w terminie do dnia 20 stycznia  2018 r.
 6. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się na podstawie: wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu (karta-zgloszenia-do-konkursu) i materiału muzycznego w postaci zapisu trzech dowolnych utworów jazzowych o łącznym czasie nie przekraczającym 30 min., na nośniku w formie płyty CD. Zgłoszenie wraz z materiałem muzycznym należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Sztuka Teatr, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5/320; z dopiskiem: Bielska Zadymka Jazzowa – Konkurs. Datą zgłoszenia jest data doręczenia przesyłki. Obowiązuje zgodność podanego składu osobowego na karcie zgłoszenia ze składem wykonawców w zarejestrowanym materiale muzycznym.
 7. Na podstawie nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna dokona wyłonienia finalistów, którzy o wyborze zostaną powiadomieni przez Organizatora do dnia 1 lutego 2018 r.
 8. Zakwalifikowani do finału Konkursu wykonawcy zaprezentują swoje programy 19 lutego 2018 r. w Bielsku-Białej.
 9. Organizator gwarantuje uczestnikom koncertów finałowych zakwaterowanie i wyżywienie, bez zwrotu kosztów podróży; a także obsługę techniczną i akustyczną.
 10. Występy finałowe oceniać będzie specjalnie powołane Jury, które z grona finalistów wyłoni laureata Nagrody Głównej.
 11. Nagrodą Główną w Konkursie jest:
  – nagroda artystyczna Stowarzyszenia Sztuka Teatr – statuetka „Aniołka jazzowego 2018”;
  – udział w 20. jubileuszowej edycji Festiwalu LOTOS Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa w dniu 20.02.2018 r.;
  – nagranie materiału na płytę podczas koncertu w studiu Radia Katowice;
  – wydanie 1500 egz. płyty z nagrania koncertu w studiu Radia Katowice;
  – promocja płyty w Jazz Forum i Radiu Katowice;
  – dystrybucja 1200 sztuk płyty za pośrednictwem Jazz Forum;
  – oddanie 250 sztuk płyty do dyspozycji zespołu (50 sztuk przeznaczone zostanie na promocję Festiwalu).
 12. Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów Festiwalu
 13. Występy finalistów oraz laureata Nagrody Głównej w ramach Festiwalu i rejestrowanego koncertu w Radiu Katowice odbywają się na zasadach nieodpłatnych.
 14. Ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora Konkursu, a osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie interpretacji Regulaminu i rozstrzygania zgłoszonych pisemnie kwestii spornych mogących wyniknąć w trakcie przebiegu Konkursu są: Jerzy Batycki – Prezes Stowarzyszenia Sztuka Teatr  i Dyrektor Festiwalu (batycki@zadymka.pl) oraz Andrzej M. Herman – członek Rady Programowej Festiwalu (lawjazz@zadymka.pl).