Decyzją międzynarodowego jury w składzie: Balazs Bagyi, Davor Hrvoj, Enrico Moccia, Leszek Możdżer oraz Konstantin Schmidt, Grand Prix 40. Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Młodych Zespołów Jazzowych Jazz Juniors otrzymał zespół Tomasz Chyła Quintet. Laureatami drugiego miejsca ogłoszono Mateusz Pałka Trio, a trzeciego zespół S.O.T.A. W rywalizacji finałowej wzięli udział także: Adam Jarzmik Quintet, Secondary Atmosphere oraz Piotr Scholz Sextet.

Tomasz Chyła Quintet

Zwycięzcy otrzymują nagrodę w wysokości 10 000 PLN, nagrodę Agencji Muzycznej Polskiego Radia w postaci sesji nagraniowej i koncertu w Studio Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie oraz sesję nagraniową w Polskim Radiu, a także nagrodę Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych „SAWP” – 1000 Euro.

Nagrodą dla laureatów drugiego miejsca jest sesja nagraniowa w RecPublica Studios, natomiast trzeciego sesja nagraniowa w Studio Nagrań Dworku Białoprądnickiego.

Przyznano również nagrodę magazynu JazzPRESS, okładkową sesję fotograficzną oraz wywiad w styczniowym numerze magazynu dla Piotra Chęckiego.