W dniach 12-14 maja 2014 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbędzie się II Konwencja Muzyki Polskiej. Będzie to ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli środowiska muzycznego.

Centralnym punktem Konwencji będzie prezentacja Raportu o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, przygotowywanego w zespole kilkunastu autorów pod redakcją Weroniki Grozdew-Kołacińskiej. Raport powstał w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga 2014, ustanowionego z okazji przypadającej w tym roku 200. rocznicy urodzin wybitnego folklorysty i etnografa.

Jeszcze tylko dziś można zgłaszać swój udział w II Konwencji Muzyki Polskiej! Rejestracja możliwa jest na stronie www.konwencjamuzyki.pl.

Konwencja trwać będzie trzy dni od 12 do 14 maja 2014 roku i odbędzie się w salach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Pierwszego dnia wygłoszone zostaną referaty otwierające oraz zaprezentowany zostanie Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej. Drugiego dnia odbędą się równoległe, otwarte dla publiczności panele dyskusyjne, prowadzone przez zaproszonych moderatorów. Trzeciego dnia nastąpi podsumowanie dyskusji panelowych oraz odbędzie się dyskusja plenarna.

Uczestnicy Konwencji wezmą udział w 20 panelach dyskusyjnych:
§  Nowoczesny model orkiestry
§  Do jakiej kultury prowadzi współczesna powszechna edukacja muzyczna?
§  Rok Oskara Kolberga: Co to jest muzyka tradycyjna i jak ją kontynuować w XXI wieku?
§  Artystyczna muzyka popularna – diagnoza 2014
§  Muzyka dawna – między muzycznym rynkiem a światem idei
§  Kompozytor w świecie populizmu
§  Wybrane problemy szkolnictwa muzycznego II stopnia – prezentacja wstępnych wyników z przeprowadzonych badań
§  Czy potrzebna jest nam muzyka kameralna?
§  Dwa dyskursy: muzykologia i teoria muzyki wobec wyzwań współczesnej kultury
§   „Take the A train” albo „Wsiąść do pociągu byle jakiego”. Edukacja jazzowa w Polsce – blaski i cienie, perspektywy i wyzwania
§  Kultura muzyczna w Polsce – model organizacyjny
§  Forum Animacji Muzycznej
§  Płyty na złom?
§  Polska muzyka filmowa z obrazem i bez
§  Uczestnictwo w kulturze muzycznej osób niepełnosprawnych
§  Funkcjonowanie muzyki polskiej w dobie post CD – narzędzia promocyjne, dystrybucyjne i biznesowe w środowisku cyfrowym
§  Muzyczne kształcenie indywidualne – przeżytek czy przyszłość?
§  Czy krytyka muzyczna przetrwa?
§  Warunki socjalne i prawne uprawiania działalności muzycznej
§  Sposoby promocji młodych wśród młodych.

Szczegółowy program oraz nazwiska panelistów dostępne są na stronie www.konwencjamuzyki.pl.

Organizatorem Konwencji jest Instytut Muzyki i Tańca we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich, Polską Radą Muzyczną i Otwartym Forum Muzyki Polskiej.