Avatar jest personifikacją postaci w świecie wirtualnym. Reprezentuje on realną osobę w cyberprzestrzeni lub postać generowaną przez oprogramowanie. Słowo “avatar” definiuje również koncepcję artystyczną wspólnego projektu dwóch przedstawicieli odrębnych muzycznych światów – skrzypka Adama Bałdycha (muzyka improwizowana) i kompozytora Pawła Hendricha (muzyka poważna, muzyka elektroakustyczna). Poszukiwanie nowoczesnego brzmienia, improwizacja i odkrywanie nowego języka muzycznego stały się przyczyną nawiązania ich współpracy.

Avatar_baldych_68x98_pl MALY FULL

Bałdych i Hendrich w swoim projekcie stają się swego rodzaju artystycznymi avatarami samych siebie. Co więcej, odnosząc się do muzyki innych kompozytorów, zostają również avatarami ich muzycznych postaci, nadając ich muzyce kształt i brzmienie zgodne ze swoją własną wizją. Inspirując się muzyką dawną oraz klasyczną muzyką współczesną, twórcy projektu niejako wcielają się w osoby Hildegardy z Bingen, Johanna Sebastiana Bacha czy Witolda Lutosławskiego, reinterpretując ich dzieła, tworząc nowe postaci dźwiękowe ich wybitnych kompozycji.

Artyści przedstawią projekt w formie recitalu skrzypcowego, który dzięki mediom elektronicznym zyskuje nową funkcję. Recital AVATAR stanie się pretekstem do nieograniczonej improwizacji, traktowania komputera i skrzypiec jako sprzężonych instrumentów, kreujących nowy świat na pograniczu wielu stylów.

Ideą projektu jest zintegrowanie gry skrzypiec i komputera, wytworzenie ścisłej interakcji pomiędzy nimi. Dźwięk skrzypiec z jednej strony jest przetwarzany w komputerze, a z drugiej – steruje procesami generowania brzmień i faktur akompaniujących. Mówiąc przenośnie, skrzypce wcielają się w swojego dźwiękowego avatara, wytwarzanego w komputerze. To wszystko jest możliwe dzięki użyciu odpowiednich programów napisanych specjalnie na użytek tego projektu w środowisku Max/MSP. Przestrzenna projekcja dźwięku koncertu odbywa się w systemie dookolnym.

Adam Bałdych – skrzypce
Paweł Hendrich – komputer
+ gościnnie – Paweł Lisek (video)

Projekt AVATAR
16.11.2013, godz. 19:00
Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu